SEPTEMBER 03, 2017/ EUROPE, FRANCE, MONACO, TRAVELS

THE GLORIOUS CÔTE D’AZUR

To have a best friend that lives part of the year on the Côte d’Azur is fantastic. Because feeling the glamour of the blue shore of the French Riviera is not the same if you are just a regular tourist and being their with someone who is actually at home.
I landed at Nice Airport, where Prince Albert of Monaco parks his luxurious private jets and where all the Hollywood stars and elite lands when attending the Cannes Film Festival.


Да имаш нај другарка која дел од годината живее во Монако е фасцинантно. Зошто, да го почувствуваш гламурот на синиот брег на Француската Ривиера не е исто ако си регуларен турист и ако си со некој кој таму е всушност дома.
Слетав во Ница на аеродромот каде Принцот Алберт од Монако ги паркира своите луксузни приватни џетови и каде Холивудските ѕвезди и елитата долетува за Канскиот филмски фестивал.

Monaco/ Монако

Although tiny, Monaco is indeed an urban place. Once you enter the streets of Monaco you will see expensive cars parked everywhere, the sea filled with enormous yachts, high end designer shops etc. Considering its size one day is enough to go around Monaco and see all the popular (touristic places).


Иако е втора најмала држава во светот, Монако е едно доста урбано место. Штом се најдете во Монако, ќе здогледате скапи автомобили паркирани на секаде, морето исполнето со огромни јахти, продавници од светски брендови. Со оглед на големината на Монаки, еден ден е сосема доволен да се видат сите позначајни занеменитости.

Must do’s:

 • Prince’s Palace of Monaco- where the royal family lives (Grace Kelly used to live here)
 • Take a walk in the Japanese Tea Garden- located in Monte Carlo, it is perfect for a little walk, and for a moment you will think you are in Japan.
 • Monte Carlo Casino- one of the most famous casino’s in the world, make sure to go inside. Tip: visit it early in the morning that way you won’t have to pay an entry fee and you can view all the rooms.
 • Drink coffee in Café de Paris- although overpriced still worth going and drinking your coffee while enjoying the view of Monte Carlo Casino.
 • Retail therapy- the amount of high end designers stores in Monaco will amaze you. Make sure to check out the Shopping Promenade as well as La Metropole even if it’s only for window shopping.
 • Party in Monaco- partying in Monaco is a completely different than any other place I have been to. If you have the chance make sure to go to some of the most famous clubs.

 • Палата на Принцот од Монако- местото каде што живее кралското семејство. (исто така беше дом на Грејс Кели)
 • Прошетајтесе низ Јапонската градина- лоцирана во Монте Карло, за миг ќе се почуствувате дека сте во Јапонија.
 • Казиното Монте Карло- едно од најпознатите казина во светот, доколку имате време влезете и внатре. Совет: посетете го во претплавневните часови, не мора да плаќата влез исто така ќе можете да ги видите и сите соби.
 • Испијте кафе во Café de Paris- иако е доста поскапо од било кое кафе во Монако, сепак вреди да уживате во вашето кафе со поглед на казиното.
 • Шопинг терапија/ бројот на дизајнерски продавници во Монако ќе ве зачуди. Посетете ја шопинг променадата која што има доста интересна архитектура а исто така и La Metropole.
 • Забавувајте се во Монако- забавите во Монако се тотално различни од кое било место кое што сум била до сега. Доколку имате шанса посетете некој од познатите клубови.

Nice/ Ница

Nice is beautiful just like the girl from the poster of the French Riviera and it is the ideal place to deep your feet in the water of Côte d’Azur. Nice is the capital of the French Riviera, a combination of old and new. World known for its vibrant markets, award winning restaurants with exquisite food.


Ница е прекрасна како девојка од постер на француската ривиера и идеална точка на која ќе ги натопите стапалата во водата на Côte d’Azur. Ница е главниот град на Француската ривиера, спој на стара и нова архитектура. Светски позната по своите пазари, најдобри ресторани со одлична храна.

Must do’s

 • Enjoy your day at one of the beaches in Nice, although the beaches are not sand but pebble. Still, they are very nice and the water is turquoise colored
 • Take a walk down the promenade- this was probably something that I enjoyed the most in Nice, walking around the promenade and enjoying the mesmerizing view of the Mediterranean
 • Get lost in Vieux Nice- the ‘old town’, filled with maze streets and tight alleyways

 • Поминете го денот на една од плажите во Ница, иако плажите не се песочни. Сепак, се доста убави и водата има прекрасна тиркизна боја.
 • Прошетајте по променадата- ова е можеби нешто што најмногу ми се допадна во Ница, шетајќи по променадата и уживајќи во прекрасниот поглед на Медитеранот.
 • Изгубете се во стариод град- исполнет со мали улички кои наликуваат на лавиринт и со прекрасна архитектура.

Menton/ Ментон

Although not as popular as Nice or Cannes, Menton is a beauty for itself. Famous for the lemons and Jean Cocteau . Menton is the last stop of the Cote d’Azur before entering Italy, and it is definitely worth the visit even if it’s just for a day. The town itself is filed with beaches, gardens, and color houses.


Иако не е толку популарно како Ница или Кан, Ментон е приказна за себе. Познат по лимоните и Жан Кокто . Ментонт е последната станица од Азурната обала пред да влезете во Италија, и дефинитивно вреди да се посети дури и само на еден ден. Самото градче е полно со плажи, градини и куќи во различни бои.

Must do’s

 • Tan on the sandy beaches- unlike Nice, Menton has beautiful sandy beaches
 • Explore the old town- you will be amazed by the beautiful color houses that fill Menton, it is the perfect straight out of the stories little French town.
 • Eat seafood by the water- the shore is filled with restaurants that serve fresh from the sea sea food and fish make sure to grab a bite while there
 • Jean Cocteau museum and Bastion museum- located on the shore, these two museum are a must if you have the time.

 • Сончајте се на песочните плажи на Ментон- за разлика од плажите во Ница кои што се со камчиња, плажите во Ментон се песочни
 • Истражувајте го стариот град- ќе ве воодушеват разнобојните куќи, Ментон е типично француско градче покрај вода.
 • Јадете морска храна покрај обала- целиот брег е исполнет со ресторани кои што служат свежа риба и морски плодови
 • Жан Кокто и Бастион музеите- лоцирани на самиот брег, овие два музеи треба да се посетата.

As far as I’m concerned summer can officially sign out, after Mykonos and the French Riviera which were the perfect places for an unforgettable suumer.


Што се однесува до мене летото слободно може да се одјави, после Миконос и Француската Ривиера кои беа совршени точки за незаборавен летен одмор.