MARCH 11, 2018 / CROATIA, EUROPE, TRAVELS

WHITE CITY ZAGREB

Having your closest friends living in different countries is both the worst and best thing. Worst because you don’t get too see them often and spend time together. And best because it means you get to travel. This week I got on a flight to go visit one of my closest friends from high school Anita, which lives and studies in Zagreb. I’ve never been to Zagreb before so this was the perfect opportunity to see Zagreb with someone who calls it home.

Zagreb, the capital of Croatia, the country linked to sunny beaches, party islands and Game of Thrones. Ironically Zagreb has none of the things mentioned above. And although most tourists head to the country-side and shore and tend to leave out Zagreb, my advice is don’t. A combination of Belgrade and Vienna, not too touristy yet, plenty of places to see and things to do, a mixture of gothic, neo-classical and modern architecture Zagreb is the perfect place for a short getaway.


Да живеат твоите најблиски пријатели во различни држави е истовремено и најлошото но и најдоброто нешто. Најлошо бидејќи не можете да се гледате често. А најдобро бидејќи значи дека имате причина плус за да патувате. Оваа недела ја посетив една од моите најдобри другарки од средно Анита, која што живее и студира во Загреб. Никогаш предходно не сум била во Загреб, па ова беше одлична прилика да го видам Загреб со некој кој што го нарекува дома.

Загреб, главниот град на Хрватска, земјата која што е поврзана со сончеви плажи, острови кои нудат одлични забави и ТВ серијата Игра на тронови. Иронично Загреб нема ништо од горе наведеното. Поголемиот дел од туристите одат во руралните делови и на обалата и често го избегнуваат Загреб, мој совет е немојте. Комбинација помеѓу Белград и Виена, не толку многу туристичко но, сепак има многу нешта да се видат и посетат, микс од готичка, неокласична и модерна архитекура Загреб е одличната дестинација за краток одмор.

Getting around:

Zagreb is not that big of a city, so it’s fairly easy to get around. If you are staying in the center, everything is within a walking distance, and you don’t really need public transport or taxi if the weather is nice. But, if you are too lazy to walk than trams and buses are the best way to get around.


Загреб не е голем град, така што е доста лесно да се движите низ него. Ако престојувате во центарот, се ви е на блиско растојание и немате потреба од користење на јавен превоз или такси. Но, доколку не сте љубители на пешачење тогаш најдобар начин за превоз се трамваите и автобусите.

Must do’s:

Wander the streets of Upper Town– Start your way from Radičeva Ulica and pass cute coffee shops and restaurants. Go through the Stone Gate and all the way to St. Mark’s Church, which is famous for it colorful tilled roof, which has the coats of arms of the Triune Kingdom of Croatia, Slavonia and Dalmatia and the city of Zagreb. Continue to  Lotrščak Tower, where everyday at noon the Grič cannon is fired. Right behind the tower is the Strossmayer Promenade, which has an amazing view over the city.


Истражувајте ги уличките на Горниот Град– Започенете од Радичева Улица, поминете ги слатките кафулиња и ресторани. Поминете низ Камениот мост се до црквата Св. Марко, која е позната по шарените ѓерамиди на кровот, кои што го имаат грбот на Триунското Кралство Хрватска, Славонија и Далмација и на градот Загреб. Продолжете до кулата Лотршчак, која секој ден на пладне Гричкиот топ пука. Зад кулата е променадата Стросмајер, каде што има прекрасен поглед на градот.

Shop the stalls of Dolac Market– it is the largest and most popular farmers market in Zagreb. Located in Gornji Grad you can find fresh and locally produced: cheese, nuts, honey, jams, fruits vegetables and more. As well as handmade souvenirs.


Пазарот Долац– најголемито и најпознатиот пазар во Загреб. Лоциран во Горниот Град овде можете да најдете свежи и локално произведени: кашкавали, јаткасти плодови, мед, џемови, овошје, зеленчук и уште многу. Како и рачно направени сувенири.

Cvetnji trg– Cvetnji trg or in English Floral Square is one of the many squares of Zagreb, unique for this one is the numerous flowers stands and the coffee shops, that are filled with people, surrounding them. If the weather is nice don’t miss out grabbing a coffee here. We went to Slastičarnica Zagreb which has the best handmade ice-cream and desserts.


Цветниот плоштад– Цветниот плоштад е еден од многуте плоштади во Загреб, препознатлив по тезгите со свежо цвеќе и кафулињата, кои што се преполни со луѓе. Доколку е сончево времето не пропуштајте да се напиете кафе тука. Ние отидовме во Slastičarnica Zagreb која ги има најдобрите рачно правени сладоледи и слатки.

Watch an opera or play in the Croatian National Theater– not gonna lie, the Crotian National Theater was my favorite building in Zagreb. It’s neо-classical architecture and yellow façade with green roof stole my heart. Although, we didn’t have time to see an opera or play (leaving this for next time), if you do, make sure to see one. If not, just grab a coffee in the nearby coffee shops and maybe you’ll run into a famous Croatian actor or opera singer..


Гледајте опера или претстава во Народниот Театар на Хрватска-нема да Ве лажам, но зградата на Народниот Театар на Хрвтска ми беше омилена зграда во Загреб. Неокласичната архитектура, жолта фасада и зелениот покрив ми го освоија срцето. Иако, немавме време да гледаме опера или претстава )ова го оставам за следниот пат), ако имате време, не пропуштајте. Ако немате, тогаш седнете во некое од блсиките кафулиња и доколку иамте среќа ќе здогледате некој од Хрватските актери и оперски пеачи.

Experience the coffee culture– Zagreb is filled with coffee shops, the coffee culture in Zagreb is a real thing. The weather was warm and sunny so finding a table in the sun was quite the struggle. My suggestions are: Esplanade- if you are looking for a fancy/luxury time of place and Greenery procaffe- which serves the most unique coffee in the world.


Доживејте ја кафе културата– Загреб е преполн со кафулиња, кафе културата во Загреб е вистинско нешто. Времето беше убаво и сончево така да наоѓањето на слободна маса не беше лесно. Мои препораки се: Еспланаде– ако сакате фенси/луксузно место и  Greenery procaffе- кои што го служат најуникатното кафе.

Where to eat:

Kava Tava– cute little café on Radičeva Ulica that serves the most delicious pancakes. So many choices to decide from, but the taste and smell of them was simply amazing.


Kava Tava– слатко кафуле на Радичева Улица каде што ги има највкусните палачинки. Голем избор на палачинки, така да е тешко да се одбери. Но, вкусот и мирисот на палачинките се нешто посебно.

Nokturno– located in the small streets of the old town, Nokturno is the perfect place for a relax lunch. Great Mediterranean and Italian food, especially pizzas and pasta.


Nokturno– лоциран во малекчите улици во стариот град, Nokturno е одлично место за ручек. Одлична медитеранска и италијанска храна, особено пици и тестенини.

Lateral– outside the center, very close to the bus station. Is this less known fine food restaurant. Modern interior and small menu but with very unique dished that you don’t come across often.


Lateral– надвор од строгиот центар, блиску до автобуската станица. Ова е нетолку познат ресторан. Модерен интериер со мало мени но со многу необични јадења.

Brewery Medvedgrad– has two locations in Zagreb (Mali Medo & Medved Grad), known for its various types of craft beer, which are unique for Zagreb and Croatia. Very cozy place with excellent pub food and beer. Perfect for a late lunch or a night out.


Пивница Medvedgrad ја има на две локации во Загреб (Mali Medo & Medved Grad), позната по своите различни врсти на пиво, кои што се карактеристични за Загреб и Хрватска. Слатко место со одлична храна и пиво. Идеално за ручек или вечерно излегување.

Rakhia Bar– okay, not a place to eat but, I had to mention this unique bar. Croatia is well known for its rakija, and this bar has a large varities of different rakija’s to try from. If there is a fruit you can make a brandy out of it, you will find it here.


Nokturno– лоциран во малекчите улици во стариот град, Nokturno е одлично место за ручек. Одлична медитеранска и италијанска храна, особено пици и тестенини.

Lateral– outside the center, very close to the bus station. Is this less known fine food restaurant. Modern interior and small menu but with very unique dished that you don’t come across often.


Rakhia Bar– океј, знам дека ова не е место кое нуди храна, но морав да го споменам овај уникатен бар. Хрватска е доста позната по својата ракија, и овај бар нуди огромен избор на ракија. Ако постои овошје или плод од кое што може да се направи ракија, ќе го најдете тука.

Have you ever been to Zagreb, if so did you like it? Or is there a city that has surprised you pleasantly? Tell me in the comments bellow.