JUNE 10, 2018 / EUROPE, IRELAND, TRAVELS /

SMALL ISLAND WITH BIG REPUTATION

Ireland has been on my travel wish list for quite some time, and finally last week I got to cross it off my bucket list. Just an hour flight from London and you are in the land of green hills, sheer cliffs, Guinness Beer, and whiskey distilleries. The small size of this country makes it easy to explore, and in a short period of time to see many things.

Ireland is a country of wonder, history, natural beauty and endless number of pubs. And there is much more to see that the famous Blarney Castle and the Guinness Brewery.


Ирска веќе подолго време е на мојата патувачка листа, и конечно мината недела имав можност да одам и да ја пречкртам од списокот на места кои морам да ги посетам. На само еден час лет од Лондон сте во земјата на зелени ридови, стрмни клифови, домот на Гинис пивото, и дестилерии. Со тоа што земјата е мала може многу лесно да се истражува, и во само неколку денови можете да видите многу нешта.

Ирска е земја на чуда, историја, природна убавина и огромен број на пабови. И има многу повеќе да се види од познатиот замок Бларни и пивницата на Гинис.

Getting around:

The best way to get around Ireland is by renting a car, this way you can make the most of your time and get the fastest around. There are organized bus tours but only to the popular places such as Cliffs of Moher and Blarney Castles, if you want to discover hidden gems then rent a car. As for Dublin, since it is a pretty large city and the sights are at a far walking distance, the best way to get around is by booking a hop on hop off tour. There is public transport, but it is not really useful if you want to see all the touristy stuff, the hop on hop off stops at every land mark of Dublin


Најдобриот начин да се движите низ Ирска е да изнајмите автомобил, на овај начин ќе можете да искористите најмногу од вашето време и да стигнете секаде најбрзо. Има можност за организирани тури со автобус, но само за популарните туристички места како што се клифовите на Мохер и замокот Бларни, доколку сакате да пронајдете некои скриени места, точаш е најдобро да изнајмите автомобил. Бидејќи Даблин е доста голем град и туристичките атракции се доста расфрлани низ него, најдобар начин е да земете хоп он хоп оф тура. Има јавен превоз но не е баш најдобар начин за превоз доколку сакате да ги посетите туристичките места.

Must do’s:

Hike the Cliffs of Moher- part of the Wild Atlantic Way and protected by UNESCO, the Cliffs of Moher are one of the most famous spots, Ireland has to offer. Stunning landscape, green hills, salty air, and 200m above the crashing waves of the Atlantic Ocean. It was one of my favorite things of the whole trip. It is a hike to get around the cliffs, but at the end is worth it. The scenery will get you mesmerized and struck by the beauty of nature. Tip: if you are not afraid of heights sit at the end of the cliffs and get the perfect picture.


Прошетка по клифовите на Мохер- дел од Дивиот Атлански пат и заштитени од УНЕСКО, клифовите на Мохер се едни од најпознатите места на Ирска. Воодушевувачки пејсажи, зелени ридови, и 200м над брановите од Атланскиот Океан. Ова беше мојот омилен дел од ова патување. Има доста пешачење да се разгледаат клифовите, но дефинитивно вреди. Ќе се воодушевите од природата. Совет: ако не се плашите од височини седнете на крајот од клифот за да јо добиете најдобрата фотографија.

Kiss the stone of Blarney Castle- the most famous castle of Ireland, located just outside the city of Cork. This medieval castle is one of the most popular touristy attractions. Built by the MacCarthy of Muskerry dynasty, famous for it’s Stone of Eloquence also known as the Blarney Stone, which visitors queue to kiss. By kissing the stone you would apparently receive the gift of eloquence. Tip: buy the tickets online so you don’t have to queue.


Бакнете го каменот на Бларни замокот- најпознатиот замок на Ирска, лоциран надвор од градот Корк. Овој средновековен замок е еден од најпознатите туристички атракции. Изграден од МекКарти оф Мускери династијата, и познат по каменот на елековнетноста или Бларни каменот, за кој посетителите чекаат во ред да го бакнат. Со бакнување на каменот наводно ќе го добиете дарот на елоквнетноста.

Drive through Glendalough- for scenic routes Scotland definitely is my number one however, the road to Glendalough was not bad at all. Constantly passing green hills, rivers, wooden and stone bridges (just like the ones from the stories) and arriving at the village of Glendalough. An ancient monastic settlement, famous for it’s round tower.


Возете низ Глендалу- за пејсажни рути Шкотска е мојот број еден, но патот до селцето Глендалу не беше воопшто лош. Минувате низ зелени ридови, реки, древени и камени мостови (баш како оние од приказните) и пристигнувате во селцето Глендалу. Античка монашка населба, позната по кружната камена кула.

Go back to medieval time- apart from the Blarney castles, there are also many medieval castles all over Ireland. Unfortunately most of them are just ruins today. One of the more iconic castles that is kept is the Rock of Cashel. It is an unmissable photo opportunity.


Вратете се назад во среден век- освен замокот Бларни, има голем број на средновековни замоци низ ирска. На жалост повеќе од нив се руинирани денес. Еден од попознатите замоци кои што е сеуште зачуван е каменот на Кашел.

Drink beer, lots of beer- not surprisingly at all, this had to be on the list. With a large number of breweries (some world famous and other less known) and an even larger number of pubs. Trying out different kind of beers is unavoidable. The pub culture is something that everyone needs to experience when going to Ireland, and if you are able go in the evening when there is traditional Irish music.


Пијте пиво, многу пиво- без никакво изненадување, ова мораше да е на листата. Со големиот број на пивници (некои светски познати, некои не толку многу) и уште поголем број на пабови. Пробување на различни видови на пива е неизбежно. Ова е нешто што секој мора да го доживее кога ќе ја посети Ирска, и ако сте во можност посетете паб на вечер кога има традиционална Ирска музика.

Explore Dublin- the city of Georgian architecture, music and pubs have made Dublin one of Europe’s most popular destinations. A few days is just about enough to see all the famous land marks Dublin has to offer. If you are a fan of beer that Guinness brewery is a must stop (although you have to buy tickets to enter it), for those who are fan of whiskey, you have the Jameson distillery. Walk through the narrow streets of Dublin, filled with small shops and overcrowded pubs. Enjoy traditional cuisine by the marina. And if you are a poetry fan visit the house of Oscar Wilde.


Истражувајте го Даблин- градот на музиката и пабовите го направија Даблин една од најпопуларните дестинации во Европа. Неколку денови се сосема доволни за да се видат сите значајни места кои Даблин ги пружи. Ако сте љубител на пиво, тогаш пивницата на Гинис е нешто што не смеете да го пропуштите (иако мора да купите карта за да влезете), доколку сте љубител на виски тогаш ја имате Џејмисон дестилеријата. Движете се низ малите улички на Даблин, исполнети со продавнички и преполни пабови. Уживајте во традиционална Ирска кујна во некој од рестораните покрај марината. И ако сте љубител на поезија тогаш посететеја куќата на Оскар Вајлд.

The smell of old books in Trinity College- for all the bookworms out there, this is the place you cannot miss. One of the oldest universities in the world, founded by Queen Elizabeth back in 1592. Iconic for its gothic style architecture and the world famous library. The library has more than 5 million books, and is entitled by law to have a copy of every book published in Great Britain and Ireland. The Book of Kells is displayed in the library as well as the Brian Boru Harph.


Мирисот на стари книги во Тринити Колеџот- за сите љубители на книги, ова е место кое не смеете да го пропуштите. Еден од најстарите универзитети во светот, основан од Кралицата Елизабета во далечната 1592 год. Познат по готската архитектура и светско познатата библиотека. Библиотеката има над 5 милиони книги, и по закон има примерок од секоја книга издадена во Велика Британија и Ирска. Книгата на Келтите можете да ја најдете токму тука, како и харфата на Брајан Бору.

Where to eat:

Stonecutters Kitchen- just before Cliffs of Moher, a perfect place to relax and enjoy a traditional Irish meal after exploring the cliffs. Cozy little restaurant, with home-made meals made from local products. We had fish and chips and burger with Irish beef. Absolutely delicious!


Stonecutters Kitchen- се наоѓа пред клифовите на Мохер, одлично место да се релаксирате и да пробате традиционална ирска кујна по прошетката на клифовите. Мало ресторанче, со домашно направени оброци од локални продукти. Пробавме  fish and chips и бургер со ирско говедско месо.

O’Neill Bar and Kitchen- located in the heart of Dublin, this place is perfect for lunch or dinner. Serves all types of traditional Irish food and has a great selection of draft beers. Tip: go in the afternoon, since in the evening it gets crowded.


O’Neill Bar and Kitchen- лоциран во срцето на Даблин, ова е одлично место за ручек или вечере. Служи најразлични видови на традиционална кујна и има голем избор на пива. Совет: одте порано, бидејќи за време на вечера има доста гужва.

Quinlans Fish Shops and Seafood Bar- the port city of Cork, is famous for its fresh fish and seafood. This cute restaurant serves all types of locally caught fish and seafood and prepares them in a traditional Irish way. Perfect for a laid back dinner.


Quinlans Fish Shops and Seafood Bar- пристанишкото градче Корк, познато по свежата риба и морска храна. Овај сладок ресторан нуди различни видови на риба и морска храна припремени на традиционален начин. Одлично за релаксиран ручек или вечера.

Temple Bar- most iconic pub of Dublin, just by the river side. Dating back to 1599 this bar is widely recognized for its red facade and beer garden filled with flowers. There isn’t a time when this pub isn’t full. Definitely stop to get a beer at this iconic place.


Temple Bar- еден од најпрепознатливите барови во Даблин, на самата река. Отоврен уште во 1599 год. овај паб е познат по неговата црвена фасада и многубројните цвеќоња. Нема време кога овај паб не е полн. Дефинитвно посетете го за да се напиете пиво.

Hazel Mountain Chocolate- literally in the middle of nowhere, this cute little cafe caught are eyes as we were driving through the country side. A small chocolate factory with a coffee shop. If you stop make sure to try one of their hot chocolates, they are absolutely divine and buy yourself some handmade chocolate from their small store.


Hazel Mountain Chocolate- буквално  in the middle of nowhere, ова мало слатко кафуле ни го фати погледот додека се возевме низ Ирска. Мала фабрика за чоколада со кафуле. Ако застанете обавезно да пробате едно од нивните домашни топли чоколада и купете некој од  нивните рачно правени чоколада.

The Rolling Donut- so there is some type of donut madness going on in Dublin. There are literally stores filled with donuts around every corner. We stopped by the Rolling Donut to try some of their mouth-watering donuts, and I must say they were delicious!


The Rolling Donut- има некоја хистерија за крофни во Даблин. Каде и да се свртите има продавница преполна со крофни. Ние пробавме крофни од The Rolling Donut и мора да признам дека беа многу вкусни.

 

I hope you liked this travel post from Ireland, see you next week.


Се надевам дека ви се допадна овај патувачки пост за Ирска, се читаме следната недела.