SEPTEMBER 02, 2018/ BEAUTY

Post-summer skin revival

Technically summer isn’t over until the end of September, but the majority of us say farewell to summer once September begins. We say goodbye to our days spent tanning under the sun, the relaxed beach days, swimming and enjoying our time off. With that being it, I start going over my fall-to-do-list. And on top of that list is giving my skin the much needed love after this long summer of frequent dips in chlorinated pool, 3 months of rose and cocktails, and hours spent tanning. Even though I am very careful when it comes to my skin, and I always make sure I apply SPF before leaving the house, making sure I am hydrated. Still, my skin needs a little extra care before the fall.


Технички летото не завршено се до другата полови на септември, но мнозинството се збогуваат со летото штом започне септември. Се поздравуваме со деновите поминати на сонце, плажа, пливање и сончање. Така што започнува и моето исполнување на мојата to-do листа за оваа есен. На врвот на листата е нега на кожата на лицето, која што е многу потребна после долгото лето, пливање во базен со хлор, 3 месеци од розе и коктели и часови поминати сончање. Иако сум мноху внимателна кога доаѓа збор за негата на мојата кожа во текот на летниот период, секогаш ставам крема со заштитен фактор и пијам голема количина на вода. Сепак на мојата кожа и треба малку повеќе нега пред почетокот на есента.

Clogged pores, dry skin, uneven pigmentation are just one of the few things that describe the state of my face after the summer and the remedy for this is a facial. Spending a day at Body M pampering my skin as well as myself was the solution. Starting off with a Guinot hydradermie facial. Treatment that deep-cleanses the skin, oxygenates and regenerates the skin. The results are immediate after the facial, my skin was moisturized and hydrated. What makes this Guinot facial special is that is customized for your skin. Depending on the type of skin you have the skin expert doing your treatment will determine the gels and creams that will be used during the treatment.


Запушени пори, сува кожа, нееднаква пигментација се само дел од нештата која ја објаснуваат состојбата на моето лице после летото и лекот за тоа е третман за лице. Така што поминав еден цел ден во козметичкото студио Боди М за средување на лицето и потполно уживање. Започнувајќи со Guinot третман за хидрадермија. Третман за длабинско чистење и регенерирање на кожата. Резултатите се гледаат веднаш по самиот третман, мојата кожа беше хидрирана и влажна. Што го прави Guinot третманот посебен е што се подесува врз база на вашата кожа. Во зависност од типот на кожа, личноста што ви го прави третманот ги бира геловите и кремите што ќе се користат во текот на третманот.

Another treatment for hydration that I will recommend is the DermaMax treatment. It cleanses, exfoliates and diminishes skin imperfections. Using ultrasonic waves it allow to treat deeper skin tissue. It provides deep hydration, increases blood circulation which nourishes cells and removes toxins. Apart for treating my skin, and getting it in healthy shape, I also decided to go along for a manicure and pedicure. Decided to stick with light pastel colors for a few more days until I settle for nudes and darker tones.


Уште еден третман за хидратација што би ви го препорачала е DermaMax. Го чисти, ексфолира и ги намулава несовршеностите на кожата. Со коирстење на ултразвучни бранови овозможува да се третира подлабокиот дел на кожата. Освен средување и враќањето во добра форма лицето, исто така се одлучив и за манкир и педикир. Одличив да ставам нежни пастелни бои за уште овие неколку сончеви денови што ни остануваат.манот.

My day at Body M was what I needed after a long long summer, a day of pampering and relaxation. Wonderful staff, offering you superb treatments and careful services. Now, my skin is ready for fall and for the upcoming cold days in London..


Мојот ден поминат во Боди М беше се она што ми требаше после едно долго долго лето, ден за угодување на себеси и релаксација. Одлични вработени, голема селекција на третмани и услуги. Сега, моето лице е спремно за есента и за тмурните денови кои следат.манот.

Photography: Simone Kalica