APRIL 16, 2017/ LIFESTYLE

PASTEL COLORS ARE LIGHT, AND LIGHT IS REBIRTH

Peace, family, resurrection, happiness…Happy Easter to all of those who celebrate it today. Days for spending time with family, days for enjoyment. Time slips slowly without rushing. Holidays clear our minds, and rest our soul. This short break came in the right time, to get away from the intense days and go back to ourselves. Time to rethink and make personal selection.

Easter brings back our carefreeness, and our positive vibes. Colors our world in pastel colors, calls out the creativity when preparing the family settings, long talks with our close ones. With strong family spirit, meetings with friends and family, that remind us of how important they are.

Dear Simona Kalica I am crazy about your photos. For the curious ones, the small masterpiece of a cake is thanks to the talented bakers from ‘GT’ Bitola, the eggs are inspired from the speckled eggs, made from the talented Daniela Cvetkovska. The tulips in pastel colors bought from ‘Cvekara Edelvajs’, and my mother is the magician that plans and arranges this whole Easter family celebration, and makes sure that every year is visually different, but makes sure that the love and warmth are always the same.


Мир е…Семејство е…Воскресение е…Радост е…Честит Велигден на сите кои го слават и на сите луѓе со добра волја во светот. Семејни денови, денови за уживање. Времето се лизга бавно, без пресинг. Празниците ги бистрат мислите, ни ја одмараат душата. Овој краток одмор, ни дојде во вистински час, да се поместиме од напорните денови и да се вратаме кон себеси. Време  да се преиспитаме и да направиме личен пресек.

Велигден ни ја враќа безгрижноста , ни ја воскреснува добрата енергија. Ни го бои животот во пастелни бои, не повикува на кретивност во која уживаме подготвувајќи ги семејните седенки, долгите муабети со блиските….навистина драгоцени денови. Со силен семеен дух, пријателски и родниниски средби, кои не потсетуваат на важноста на тие нераскинливи врски кои секогаш се светлина во нашиот живот.

Драга Симона Калица луда сум по твоите фотографии, не можам да сокријам и со денови ќе бидам среќна.

За љубопитните, малото ремек дело торта е благодарние на талентираните креативци во Слаткарницата ГТ во Битола, а колачињата инспирирани од јајцата со шарки, се направени од вештите раце на драгата Даниела Цветковска. Лалиња во пастелни бои успеа да обезбеди Цвеќарницата Еделвајс, а мајка ми е таа волшебничка кое цело ова Велигденско семејно уживање знае да го осмисли секоја година на сосем поинаков начин визуелно, а љубовта и топлината секогаш да бидат исти и немерливи во вредност.

Photo credit: Simona Kalica