APRIL 4, 2019 / EUROPE, TRAVELS, TURKEY

ANTALYA: THE TURKISH RIVIERA BECKONS

It’s been years since my childhood vacation in Kemer, from which I have some amazing memories. Few weeks ago when I got the invite from Fibula Air Travel Macedonia, I was excited to go back to Antalya — the gateway to the ‘Turkish Riviera’ .

Antalya is one of the most popular travel destination for spring and summer. A place that offers something for everyone– sandy beaches, cultural attractions and sights, beautiful nature, divine cuisine and many more. The 5 days I spent in Antalya together with Fibula, we got to experience and see everything of the above mentioned.


Помина долго време од еден од моите одмори од детството поминат во Кемер, од кој имам прекрасни спомени. Пред неколку недели кога ја добив поканата од Fibula Air Trave Македонија, бев возбудена да се вратам назад во Анталија–почетокот на “Турската ривиера”

Анталија е едно од најпопуларните дестинации за пролет и лето. Место кое нуди нешто за секој- песочни плажи, туристички места и атракции, убава природа, одлична храна и уште многу. 5те денови кои ги поминав во Анталија заедно со Фибула, имав можност да пробам и искусам се од горе наведеното.

Where to stay:

Antalya has a billion hotels all different types, styles and sizes. The majority of the hotels are like a whole town and have everything there, so you literally don’t need to leave the hotel. During our 5 days we stayed at Delphin Imperial Lara and Side Royal Palace Hotel and Spa. Both hotels had amazing service, food and location. You can check out Fibula’s website to see all hotels they offer, apart from these two.


Анталија има милијарда хотели од најразлични типови, стилови и големини. Поголемиот дел од хотелите се како градови и имаат се, буквално не морате да го напуштате хотелот. На ова патување ние престојувавме во Delphin Imperial Lara и Side Royal Palace Hotel and Spa. Двата хотели имаа одлична услуга, храна и локација. Можете да погледнете на веб страната на Фибула за да видете повеќе хотели.

Getting around:

Antalya is made out of several parts, which are close to one another, getting around is pretty easy. My suggestion is, if you decide to visit Antalya do it through a travel agency. That way the agency in our case Fibula organized all the airport and hotels transfers. For visiting sights and tourist attractions the easiest and best way is to book additional excursions and visits through the agency, that way you won’t have to worry about finding a taxi or local bus to take you to the place you want. Continue reading to see which sights and attractions you should’t miss.


Анталија е составена од повеќе подрачја, кои што се релативно блиску една до друга, да се движите од едно место на друго е доста лесно. Мој совет е, доколку се одлучите да ја посетите Анталија тоа да го направите преку туристичка агенција. Во тој случај агенцијата ќе Ви ги организира сите аеродромски и хотелски трансфери. За посетување на знаменитости и туристички атракции, најлесен и наједноставен начин е да резервирате еднодневни екскурзии или посети преку агенција, така што нема да морате да се грижите околу наоѓање на такси или локален превоз. Продолжете да читате за да дознаете кои места не смеете да ги пропуштите.

Must visit:

Antalya Aquarium – one of the largest aquariums in Europe, that has the longest aquarium tunnel in the world. You can see various types of fishes including sharks, some of the fish species can be only found in that region. It’s a perfect way to spend your day discovering the underwater world and learning something new. And no matter how old or young you are you will find it interesting.


еден од најголемите аквариуми во Европа, кој го има најдолгиот тунел аквариум во светот. Можете да видите различни врсти на риби вклучително и ајкули, некои од рибите се карактеристични само за овој регион. Одличен начин да го поминете денот во откривање на подводниот свет и да научете нешто ново. Безразлика колку сте стари или млади ќе ви биде интересно.

Land of Legends Theme Park- this was probably the activity that the whole group enjoyed the most. Land of Legends is a theme park in the Belek area. Apart from more than 20 rollercoasters and attractions there is also a huge aqua park. You are never too old for theme parks, especially if they have cool and fun rollercoasters. Tip: If you have kids or just simply want to stay near the theme park you can stay at the Land of Legends Hotel which is part of the theme park.


ова е вероватно активноста која му се допадна најмногу на целата група. Land of Legends е забавен парк во Белек. Освен што има над 20 атракции за возење има и огромен воден парк. Никогаш не си стар за забавни паркови, особено ако имаат кул и забавни ролеркостери. Совет: доколку имате деца или сакате да престојувате блиску до паркот можете да спиете во хотелот Land of Legends кој е во склоп на забавниот парк.

Tünektepe Teleferik- Cable car that will take you to the top of Olympos (2365m), unfortunately it was foggy and snowing so we couldn’t see anything, on a sunny day the view from up there is amazing.


жичара која ве носи до врвот на Олимпос (2365м), за жал кога се качивме ние имаше магла и врнеше снег така да не можевме да видиме ништо, но на сончев ден погледот е прекрасен.

City of Side- Ancient port city just 80km from Antalya. The town is characterized for its old port, bazaar and ruins.


античко пристанишно градче на само 80км од Анталија. Градот е карактеристичен по старото пристаниште, чаршијата и остатоци од антички градби.

Duden waterfalls- two impressive waterfalls that fall from the Taurus Mountains into the Mediterranean Sea. A perfect photo spot.


два импресивни водопади кои паѓаат од Таурус планините во Медитеранското Море. Совршено место за фотографија.

Side Ancient ruins- Side town is filled with ancient ruins, right next to the old port is the Temple of Apollo, you have the Side Museum and throughout the city there are remains of buildings.


градот Сиде е полн со антички остатоци, до пристаништето се наоѓа храмот на Аполон, исто така го имате и Сиде музејот.

Must do:

Turkish tea and/or coffee with a view over the sea- Turkey is famous for its strong tea and coffee. You cannot go to Turkey and not try at least one of them.


Пробајте турски чај и/или кафе-Турција е позната по кафето и чајот. Така што не смеете да пропуштите да пробате барем едно од двете кога сте во Турција.

Attend a traditional Turkish night- filled with traditional Turkish food and followed by a performance of traditional dances and music.


Одете на традиционална Турска вечер-исполнета со традиционална турска храна и проследено со настапи од традиционални танцови и музика.

Relax on a beach- I don’t need to explain this further.


Релаксирајте се на плажа-нема потреба од додатно објаснување.а.

Antalya is definitely a perfect spot for a vacation, whether you are more into a relaxed and quiet type of a vacation or a more fun and adventurous one. You can visit Fibula website to see all the holidays they are organizing for this summer, not just for Antalya but for other summer destinations too. You can also find all the excursions and sights we did and visited during our trip on their website.

Lastly, I want to thank Fibula for inviting me on this trip and for making these 5 days unforgettable.

You can check out my vlog from Antalya here


Анталија е дефинитивно совршено место за одмор, безразлика на тоа дали сакате порелаксиран и смирен одмор или забавен и авантуристичен. Можете да ја посетите веб страната на Fibula Air Travel да ги разгледате сите понуди кои ги нудат за ова лето, и не само за Анталија тука и за други летни дестинации. Исто така можете да ги најдете сите екскурзии и места кои ги посетивме на ова патување на нивната веб страна.

За крај, сакам да им се заблагодарам на Фибула што ме поканија на ова патување и ги направија овие 5 дена незаборавни.

Можете да го гледате мојот влог од Анталија тука

Photography: Goran Boshkovski