DECEMBER 4, 2016/ FASHION

TO WEAR RAIN BOOTS AND LOOK CHIC

They are always in fashion, their main season is fall and winter.

And where were they created, exactly where I am today. The ideal place to tell you this story.

All thanks goes to the Duke of Wellington, who ordered rubber boots to be made with the goal to make life easier of the citizens living in rainy Britain. They are massively used during the two World Wars, and later were mainly used by workers and fishermen.

Today rain boots are essential, worn by men, women, and children. Hunter and Burberry, two British brands are the main carriers of this trend.

I am a fan of Hunter boots who carry the appointment of the royal family that can be often seen wearing them which confirms its authenticity and quality.

The Hunter rain boots are classic. The company exists more than 150 years. The most famous model, that in the meantime earned the title of iconic, is Green Welly created in 1955, and the oldest model from this brand are the Argyll Welly boots.

This British boots are first association when rain boots are mentioned across the world. It became a must in every trendsetter closet.

Thinking about an outfit idea to go with rain boots?

Many people still have a dislike towards them because they are unsure of how to combine them. For me they go with everything, but my personal favorite is combing them with colorful casual dresses. The secret of how to style them is to treat them as a stylish fashion detail that goes with jeans, skirts and dresses.

I like this boots in lively colors, but my choice is the classical black color in matte, and a stocking added inside which is perfect when the weather is cold and there is snow outside. You won’t make a mistake investing in a pair of high quality rain boots, because you will be wearing them for a very long time.


Тие се секогаш во мода, нивната главна сезона е есен и зима.

А како настанале, токму каде што сум денес е идеално место да Ви ја раскажам оваа приказна.

Сета благодарност оди на адресaта на Британскиот Војвода Велингтон (Wellington) кој нарачал да се направат гумени чизми со цел да се олесни животот на жителите на дожливата Британија. Масовно почнуваат да се користат во периодот на двете светски војни, а подоцна главно ги користеле работниците и рибарите.

Денес гумените чизми се нешто неопходно, ги носат и мажите и жените и децата. Hunter i Burberry двата британски бренда се апсолутни предводници на овој тренд на гумените чизми.

Јас сум фан на Hunter чизмите кои го носат жигот на кралското семјество кое често може да се забележи како ги носи што само ја потврдува неговата автентичност и квалитет.

Гумените чизми Hunter се веќе класика. Компанијата постои подолго од 150 години.  Најпознатиот модел, кој во меѓувреме го заслужи статусот на икона е Green Welly создаден во 1955година, додека најстариот модел на овие веќе култни гумени чизми е Argyll Welly.

Овие британски чизми се првата асоцијација кога ќе се споменат гумени чизми ширум светот. Станаа неопходен стилски додаток помеѓу трендесетерите во светот.

Размилувате со што да се комбинираат гумените чизми?

Многумина имаат и понатаму отпор кон гумените чизми зошто не се сигурни со што да ги комбинираат. За мене тие се комбинираат со се, но најдрага ми е комбинацијата со романтични и разиграни фустани. Тајната на тоа како ти се комбинираат е во тоа кон нив да се однесувате како кон стилски моден детал кој оди подеднакво со џинс, здолништа и фистани.

Ми се допаѓаат овие чизми во различни живи бои, но сепак мојот избор е класичен Hunter модел на чизми во црна мат боја, со додаден чорап во внатрешноста кој е идеален кога времето е ладно и има снег. Инвестирајќи во ваков пар на чизми, нема да погрешите, се носат многу, многу години.