DECEMBER 13, 2020 / BEAUTY

LUSH HAIR & BODY CARE

Whenever I think of LUSH it takes me back to my high school days when it was one my favorite brands (still is). I am very happy to be working with this brand right now. A brand that is ecologically conscious, cares about the environment and the animals, vegetarian and vegan, does not test on animals, big part of their profits supports international organization in preservation of specific species and/or causes. Not to forget the fact that everything is fresh and handmade.

I’ve tried many of their products and today I will be sharing with you full reviews of all the body and hair care products I’ve tried (there will be one post for skincare soon too).


Кога и да помислам на LUSH ме носи назад во моите средношколкски денови кога ми беше еден од моите омилени брендови (и сеуште е). Многу сум среќна што соработувам со овој бренд моментално. Бренд кој е еколошки освестен, се грижи за околината и животните, вегетаријански и вегански, производите не ги тестираат на животни, голем дел од нивниот профит оди во непрофитни организации за спасување на животните и Планетата Земја. И да не го занемариме фактот дека се е свежо и направено рачно.

Имам пробано доста од нивните продукти и денес со вас ќе споделам целосни рецензии на сите производи за нега на коса и тело што сум ги пробала (ќе има и посебен пост за нега на лице).

Flyway Hair Shampoo– I love the concept of zero waste shampoo and conditioners. I was a bit skeptical about trying this bar shampoo, but it is just as good as any liquid shampoo. Gives your hair nice volume and shine. I especially love this bar shampoo for when traveling!.


Flyway шампон– многу ми се допаѓа концептот на нула отпад шампони и регенератори. Малку бев скептична за пробување на овој шампон во црвста форма, но е исто толку добар колку и течен шампон. Дава на косата добар волумен и сјај. Она што осоебно ми се допаѓа е практичноста при патување.

BIG Sea Salt Shampoo– this shampoo contains actual sea salt it is meant to give you big volume, however in my case I didn’t notice a huge difference in the volume.


BIG Sea Salt шампон – овај шампон се состие од морска сол и е наменет да ви даде голем волумен, но во мојот случај не заприметив голема разлика во волуменот.

BIG Conditioner– another bar product, this conditioner is just as good as the regular liquid conditioners, the first few times I tried it, it was a bit confusing but then I got the hang of it. Like the shampoo mentioned above, it should give volume to the hair, but in my case I didn’t notice a drastic difference..


BIG регенератор – уште еден продукт во црвста форма, овој регенератор е систо толку добар колку и течниот, првите неколку пати ми беше чудно но потоа се навикнав на неговото користење. Како и шампонот што го спомнав погоре, треба да дава голем волумен на косата, но во мојот случај не здогледав драстична разлика.

Yuge Hot Oil Hair Treatment– I hear many good reviews about this hot oil hair treatment before using it, and they were right. I loved the hair treatment, it gave my hair a very nice volume and shine.


Yuge Hot Oil Hair Treatment– имав слушнато доста добри рецензии за овој третман за коса со топло масло пред да го пробам, и сите тие беа во право. Многу ми се допадна третманот за коса, му даде многу добар волумен и сјај на мојата коса.

Sea Spray Hair Mist– this is probably the best beach waves hair spray I’ve tried. Makes the hair look as if you’ve been at the beach all day, the only downside is that it tangles the hair.


Sea Spray Hair Mist– ова е веројатно најдобриот спреј за коса што дава beach waves кој сум го пробала. Ја прави косата да изгледа баш како да се биле на плажа цел ден, едино негативно нешто е што малку се заплеткува косата.

No Drought Dry Shampoo– one of the cult products that I love from LUSH, this dry shampoo in form of powder is life changing. Super easy to use, apply it in your hand and the through your hair and it will freshen up your hair in just a couple of seconds.


No Drought сув шампон– еден од моите култни продукти кои ги обожавам од LUSH, овој сум шампон во форма на пудра е life changing. Многу лесен за користење, ставете малку во раката и потоа нанесете во косата, ќе направи вашата коса да изгледа посвежа во само неколку секунди.

Sleepy Shower Gel– the sleepy line is my favorite scent line from LUSH, the relaxing smell of lavender is to die for. This shower gel is perfect for before bed showers, takes you straight to dreamland. Also this shower gel is self preserving.


Sleepy гел за туширање– целата sleepy колекција ми е омилениот мирис од LUSH, релаксирачкиот мирис на лаванда е да се умре. Овој гел за туширање е совршен за туширање пред спиење, ве носи право во dreamland. Исто овој гел сам се презервира.

Very Very Frightening Shower Gel (Limited Edition)– this was a Halloween limited edition shower gel. Made from fig and lemon juice, sea salt and various of essential oils. Has a very fresh smell and like I think all LUSH shower gels is self preserving


Very Very Frightening гел за туширање (Limited Edition)– ова беше дел од лимитираната колекција за денот на вештерките. Напревен од сок од смоква и лимон, моркса сол и различни есенцијални масла. Има многу свеж мирис и како и сите (мислам) LUSH гелови за туширање сам се презервира.

Honey I Washed the Kids Shower Gel – LUSH shower gels are just amazing, and you can see that I am obsessed with them. I loved the honey smell of this one not to mention the extremely clever pun.


Honey I Washed the Kids гел за туширање– геловите за туширање на LUSH се предобри, и можете да забележите дека сум опседната со нив. Многу ми се допадна мирисот на овој а и да не заборавиме колку е досетлив панот.

Boo! Shower Slime (Limited Edition)– this product was also part of this years Halloween collection. It’s a slime, that also contains ground coconut shell to give your body a gentle scrub. I personally did not like the slime, it looks fun but I found it a bit unpractical and hard to wash off. However, I love that it is both a shower gel and scrub.


Boo! слајм за туширање (Limited Edition)– овој продукт е истот така од овогодинешната колекција за денот на вештерките. Лигава текстура на слајм, но исто така содржи лушпа од кокос што му дава нежна ексфолиација на кожата. Мене лично не ми се допадна многу слајмот, изгледа забавно но за мене беше малку непрактичен и тешко се отсрануваше. Она што ми се допадна е што е и гел за туширање и пилинг во исто.

Magic Crystals Shower Scrub– LOVE LOVE this product! Made from sea salt, Epsom salts and health herbal infusion gives your skin a wonderful exfoliation. Love the refreshing smell, and this color is to die for.


Magic Crystals скраб овој продукт го обожавам! Направен од морска сол и инфузија од тревки дава одлична ексфолиација на вашата кожа. Исто така многу ми се допаѓа мирисот и бојата.

Scrubee Shower Scrub– this shea butter based scrub is absolutely divine. Hydrates your skin while giving you a nice and gentle exfoliation, not to mention the wonderful smell and cutest shape.


Scrubee скраб– овај скраб направен од какао путер е прекрасен. Ја хидрира кожата додека ви дава нежна ексфолиација, да не заборавиме колку убаво мириса и изгледа.

Yog Nog Body Milk (Limited Edition)– okay the smell of this is absolute heaven, I need to stock up before it’s gone. It’s part of this year’s Christmas collection, smells like a Christmas cake and also leaves your skin very hydrated.


Yog Nog млеко за тело (Limited Edition)– океј мирисот на ова е рај, мора да купам уште неколку пред да ги повлечат. Дел е од овогодинешната божиќна колекција, мириса како божиќна торта и ја остава вашата кожа хидрирана.

Sleepy Body Lotion– just yesterday I ran out of it, need to get a new one soon. The lotion is quiet heavier and thicker than the milk and gives super hydration to the skin.


Sleepy лосион за тело– само што го завршив вчера, и мора да земам ново скоро. Лосионот е доста по тежок и погуст од млекото за тело и дава супер хидратација на кожата.

Handy Gurugu Hand Cream– hand cream made from shea butter, almond and rose water. Gives wonderful hydration to the skins, this little guy is on my bedside table!


Handy Gurugu крема за раце– крема за раце направена од какао путер, бадем и вода од ружа. Дава одлична хидратација на дланките, ова е секогаш на мојата масичка до креветот.

Twilight Body Spray– this spray is also part of the sleepy line (smells very similar like the body lotion and shower gel). Whenever I want to feel a bit more extra after showering I spray it all over me.


Twilight спреј за тело– овој спреј е исто од sleepy линијата (мириса многу слично на лосионот за тело и гелот за туширање). Кога сакам да се осеќам малку екстра после туширање се прскам со овој спреј.

Aromaco deodorant– another zero waste product, I really liked the concept however what I didn’t like is that it crumbles and it kinda leaves a mess behind. Apart from that it works great.


Aromaco дезодоранс– уште еден продукт кој е нула отпад, многу ми се допаѓа овој концепт она што не ми се допаѓа е што се рони и при користење прави неред. Освен тоа е супер.