Fashion

Ohrid and the lake that creates pearls

August 7, 2016

“In Lake Ohrid you can, like in some convex mirror, see your damp, happy face. And always above You will be the shinny sun like some huge star. All of this lasts briefly, but it comes back countless times”..will write nobel prize winner Ivo Andrikj for Lake Ohrid.

Lake, that seems boundless…blue and infinite. With golden dazzle, it changes color through out the day. Don’t believe me?

Observe it a little longer.

For ,e the pearl of Ohrid is the Lake Ohrid. Literally, this lake creates pearls, but not in shells, as the world knows, but from the scales of fish.

 

You put something from that accessory on you and wonder around the old streets, stop at hidden terraces…the noise from the street increases as you head to the town market…you enter an ancient church and suddenly all those noises disappear and you get a feeling that life has stopped for a few moments. Place where man takes time to look at himself and recalls how small he is under the sky.

 

For me Ohrid is unique, cozy, somewhat shy, beautiful, and yet modest.

 

May he stay like that.


Охрид и езерото кое создава бисери

 

“Можете во Охридското Езеро, како во некое искривено огледало, да го видите своето лице, влажно и насмеано. А, над Вас постојано ќе биде сјајното Сонце како некоја огромна ѕвезда. Сето ова трае кратко, како и секоја љубов, но се враќа безброј пати”….ќе напише нобеловецот Иво Андриќ за Охридското Езеро.

 

Езеро, кое како да нема крај…сино и бесконечно. Со златен отсјај. Ја менува бојата во текот на денот. Не верувате? Набљудувајте го малку подолго.

За мене бисер на Охрид е Охридското езеро. Во буквална смисла на зборот, зошто ова езеро создава бисери, но не во школки, како што светот знае, туку седеф на крлушките на рибите.

 

Ставате нешто од тој украс на себе и шеткате низ древните улици, застанувате на скриените тераси… уличниот џагор се зголемува како одиш кон главниот пазар….па влегуваш во некоја древна црква и сите тие звуци ги снемува и добиваш впечаток дека животот застанал на неколку мигови, кои никогаш нема да ги заборавиш. Место на кое човекот се загледува во себе и се потсетува колку е мал под небото.

 

Охрид за мене е неповторлив, ушушкан, некако срамежлив, прекрасен, а скромен.

 

Таков нека остане.

_TEA3259

_TEA3267

_TEA3260

_TEA3262

_TEA3279

Dress: ZARA (similar) here

Shoes: Rocco Design here

Bag: Michael Kors here

Sunglasses: Burberry here

You Might Also Like