Lifestyle

How a house becomes a home

November 6, 2016

When you leave for university, a lot of things change in your life. One of them is leaving your home and transitioning from a child dependent to a self-sufficient adult in the real world.

Many see this change as freedom. But, this change means that every student begins to make his own decisions that before that never had to.

 

One of that decisions was to live in an apartment outside of campus or to live on campus and be a part of the vibrant university life. That decision for me was fairly simple and I will tell You why.

 

To live on campus it’s like to live in a huge hotel with student rooms functional for living, relaxing, studying but also partying. The social moment of being in the same place with thousands other students it’s irreplaceable. You meet new people, make friendships that will last a lifetime, you try out different food, learn new cultures…you simply start making friends in a way you have never before.

 

The pros of living on campus is that your university is on a 5 minute walking distance from your dorm, 5 minutes away is your fitness center, couple of steps you have your library, coffee house, you are close to all the university activities.

 

On daily basis on the campus are being organized parties and all types of events, you don’t need to search for parking, don’t need to travel to university, your best friends are just a couple of doors down the hallway, you feel safe, you don’t have to rush to pay the bills, you have your own peace in your dorm, but also lots of fun and partying if you want to…this 3 years living on campus are the only 3 years in life that you can live this way and get the whole college experience.

 

Here are some photos from my new home, my micro world situated in Pooley House, which is not anymore a house, but a home to me for the next 3 years.


 

Кога ќе заминеш да студираш, се менуваат многу нешта во животот. Едно од нив е напуштање на домот на родителите и премин од зависно дете до да се биди самостојна возрасна личност во вистинскиот свет.

 

Многумина на оваа промена гледаат како на слобода. Но, таа промена значи дека секој студент започнува да носи свои одлуки кои можеби никогаш порано не ги носел.

 

Една од тие одлуки беше и таа дали да се живее во апартман надвор од кампусот или да се биде дел од тој вибрантен универзитетски живот. Кај мене таа одлука одеше лесно, а ќе Ви кажам и зошто.

 

Да живееш на кампус е како да живееш во еден џиновски хотел со студентски соби функционални за живеење, одмор, учење, но и забава. Социјалниот миг да бидеш на едно место со илјадници студенти е незаменливо. Запознаваш нови пријатели, градиш нови врски кои ќе траат цел еден живот, испробуваш различни јадења, учиш нови обичаи…едноставно стануваш дел од една група на начин на кој не си имал можност да градиш пријателства претходно.

 

Предноста е во тоа што твојот факултет е на 5 мин пеш од твојот апартман, на 5 минути пешки е и твојот фитнес центар, на чекор до најдобрата библиотека, до твојата омилена кафетерија, блиску си до сите универзитетски пратечки активности осмислени за комплетен студентски живот.

 

Cекојдневно на кампусот се организирани и бројни забави, не бараш паркинг, не чекаш превоз, твоите најдобри нови пријатели се неколку врати одделени од тебе, се чувствуваш безбедно, не трчаш да плаќаш сметки за комунални трошоци, си имаш свој сопствен мир во својот апаратман, но и дружење и забава доколку посакаш малку промена од сопствениот мир …овие 3 години живеење на кампусот се единствените 3 години од животот во кои само може да се живее на ваков начин и да се искуси животот на универзитет на вистински начин.

 

Еве и неколку фотографии од мојот нов дом, мојот микро свет сместен во Pooley House, која не е повеќе куќа, туку мој дом во следните 3 години.

 

_tea4157-2

_tea4158-2

_tea4159-2

_tea4161-2

_tea4160-2

_tea4163-2

_tea4164-2

_tea4165-2

_tea4166-2

_tea4168-2

_tea4169-2

_tea4173-2

_tea4175-2

_tea4179

_tea4177-2

_tea4183-2

_tea4186-2

_tea4188-2

_tea4190-2

_tea4195-2

_tea4193-2

You Might Also Like

 • Jasmine November 9, 2016 at 2:14 pm

  Great post and your room is sooo nice!! Do you share an bathroom and if so would you recommend it? And also is living in London so expensive that finance sort of eclipses your student lifestyle? Asking as a perspective student 🙂

  • Teona Mango November 12, 2016 at 2:44 pm

   Thank you very much. I have a private bathroom and from my experience a private one is better 🙂
   Living in London can be quite expensive, I would say it eclipses my student lifestyle. There are a lot of discounts for students around London and usually places around campus have really good prices.

 • Abdelkhalek November 12, 2016 at 4:53 pm

  Love your room design and decoration <333
  Have a lovely weekend

  New Giveaway on my blog, good luck 🙂
  http://www.abdelkhalekleblog.com

  • Teona Mango November 13, 2016 at 1:28 pm

   Thank you 🙂