OCTOBER 10, 2020 / BEAUTY

PURITO- A KOREAN SKINCARE GEM

Until a few months ago I did not own a single Korean skincare product in my bathroom cabinet. Now, half of the products I have are Korean. Purito is one of the first Korean skincare brand’s I’ve tried and loved. So, this week’s post will be a review of all the Purito skincare products I’ve tried.

A bit background about the brand, Purito was established in 2013, it’s approach is pure and natural, this is reflected in Purito using EWG- Green Level ingredients. The majority of the products are with extremely clean ingredients, which is very important for me. Not to prolong too much, let’s get to reviewing.


До пред неколку месеци не поседував ниеден корејски продукт за нега на лице. Сега, пола од моето шкавче со козметика е од Корејски брендови. Пурито е еден од првите брендови кои ги пробав и се заљубив. Така што оваа недела ќе направам кратка рецензија за сите Пурито производи кои сум ги пробала.

Малку за брендот, Пурито започна со продукција во 2013 година, нивниот пристап е чиста и природна козметика, Пурито користи EWG зелени состојки. Најголемиот дел од нивните производи се со многу чисти состојки, што за мене лично е многу важно. Да не должиме многу да започнеме со рецензија.

Сите производи ги нарачувам директно од страната на Пурито МК, имаат достава до цела македонија

 

JEJU Volcanic Scoria Konjac Sponge– I use this sponge with a cleanser in the morning and/or evening and I love it. It gives a nice massage to the skin.


го користам овој сунѓер заедно со чистач за лице наутро и/или навечер и го обожавам. Дава добра масажа на кожата.

From Green Cleansing Oil– I love using oil based cleansers as the first cleanser when double cleansing. I’ve heard so much about the Purito one that I had to try it. And the hype is real, I absolutely love this product, it dissolves make up easily and removes all dirt, excess oil and sebum while leaving your skin hydrated.


oбожавам да користам чистач на лице на база на масло како прв чистач кога правам дупли кленсер. Имав слушнато многу за чистачот на база на масло на Пурито и морав да го пробам. Фамата вреди, го обожавам овој продукт, лесно ја вади шминката, вишокот на масло и себум и сите нечистотитии притоа не ја ддехидрира кожата.

Centella Unscented Toner– is an alcohol-free toner with panthenol, a form of vitamin B5 which can help strengthen and calm skin, and hyaluronic acid which is a highly effective humectant moisturiser. It’s thicker than most toners I’ve, however it does not leave a sticky layer.


тонер кој не содржи алкохол кој во негов состав има пантенол, форма на Б5 витамин што помага при затегнување и смирување на лицето и хилуронска киселина која го хидрира лицето. Погуст е од повеќето тонери што сум ги користела, но при нанесување не е тежок и не остава леплив слој.

Fermented Complex 94 Boosting Essence– I use it after the toner, the ingredients of this essence are fabulous. Contains rice ferment which helps with evening the skin tone, bifida ferment lysate which hydrates and lifts the skin, niacinamide and adenosine which helps with elasticity. I use this essence in combination with niacinamide or salicylic acid.


го користам после тонер, состојките на оваа есенција се одлични. Содржи ферментиран ориз кој помага со едначење на тенот, бифида фермент лизат кој ја хидрира и затегнува кожата, нијацинамид и аденозин што помага со еластичност. Есенцијата ја користам во комбинација со ниацинамид или салицилна киселина.

Centella Green Buffet Serum– contains a massive 49% centella extract, peptides, panthenol and niacinamide. The serum looks and feels thick however once applied it does not leave a sticky feeling. It hydrates the skin, helps with uneven tone and breakouts. I am almost out of mine and I will be repurchasing it for sure.


содржи 49% екстракт од сентела, пептиди, пантенол и ниацинамин. Серумот изгледа тежок, но штом се нанесе не е тежок и не остава леплив слој. Ја хидрира кожата, помага при едначење на денот и справување со мозолчиња. Јас сум скоро прикрај со овој продукт, и дефинитивно ќе го купам повторно.

 

All Care Recovery Cica-Aid– blemish patches are usually a scam (I’ve tried out soo many and there were no result whatsoever). I got these and to be honest I didn’t have high expectations. These are probably the best blemish patches I’ve ever tried, I use them over night and they dry out the pimple in a few hours.


налепниците за мозолчиња обично се најголема глупост (сум пробала еден куп и немало буквално никакви резултати). Ги земав овие и искрено немав некои високи очекување. Овие се вероватно најдобрите налепници за мозолчиња кои сум ги пробала, ги користам преку ноќ, го сушат мозолчето во неколку часа.

BHA Dead Skin Moisture Gel– I was really tempted to try this cream in hope that it will help me battle my blackheads. This gel does not have a lot of ingredients, but what it does have helps with blemish prone skin, oily or otherwise. I use it at night 2-3 times a week. Honestly, I haven’t noticed a big difference and it is probably the product I like the least from Purito.


многу сакав да ја пробам оваа крема со надеж дека ќе ми помогне со мојата борба со црнките. Гелот нема многу состојки, но сите состојки што ги има помагаат за кожа која е проблематична. Го користам на вечер 2-3 пати неделно. Искрено, немам забележано некоја голема разлика и вероватно е продуктот од Пурито кој најмалку ми се допадна.

Centella Unscented Recovery Cream– like the serum it contains a high percentage of centella extract as well as niacinamide, ceramide, and humectants. The texture of the cream is extremely light, absorbs quickly and moisturizes the skin. You can use it for both day and night.


како и серумот кремата содржи висок процент на екстракт од сентела како и ниацинамид, церамид и хумектани. Текстурата на кремата е доста лесна, се апсорбира брзо и ја хидрира кожата. Може да ја користите и како дневна и ноќна крема.

Centella Green Level Unscented Sun/Comfy Water Sun Block– recent controversy about these two SPF’s, in vitro tests showed they are only SPF28 and not 50+ as Purito claimed. Therefore I do not recommend buying these SPF creams.


неодамна беше објавена контроверзна вест дека СПФ кремата на пурито, при ин витро тест покажа дека е со фактор 28 а не 50+ како што кажуваа од Пурито, така да не ја препорачувам оваа крема.

*Постот е во соработка со Пурито МК