JANUARY 14, 2018/ FASHION

AN AESTHETIC UNIVERSE

You can have a lot of pieces of clothing that you love, but it’s not often you get to wear something that is created based after an inspiration from your self. A couple of days ago in my mailbox arrived a package, inside was a red volumes coat, designed by the costume designer Blagoj Micevski, a dear friend which artwork I highly respect.

The message was simple…he creates unique pieces for a new project that is in sight this spring. Inspired from those who will wear them, and more importantly who know how to wear them. From here is the feeling of wearing something that someone created just for you, without you knowing about it. He’s fashion expression I define it as freedom, concept, a route from the white piece of paper to a tangible piece of clothing that someone sends it as a message for you and yourself. That is that universe that I am writing You about, a whole magical world that Micevski creates isolated completely from the fashion and social influence.


Можеш да имаш многу парчиња облека кои ги сакаш, но ретко е чувството да носиш нешто кое е креирано по инспирација од твоето јас. Деновиве на мојата адреса пристигна една пратка во која беше спаковано црвено волуменозно палто, дизајнирано од костимографот Благој Мицевски, мој драг пријател чија уметничка работа особено ја почитувам.

Пораката беше едноставна….инспирирано креира уникатни парчиња од еден нов проект кој е на повидок оваа пролет. Инспириран од тие кои ќе ги носат, и што е најважно знаат да ги носат. Оттука и чувството да ставиш на себе нешто што некој го создавал за тебе, без ти да знаеш. Неговиот моден израз јас го дефинирам како слобода, концепт, пат од белиот лист за цртање до опипливо парче облека кој некој го испраќа како порака за тебе и за себе. Тоа е тој универзум за кој Ви пишувам, цел еден волшебен свет кој Мицевски го создава изолиран целосно од модните и социјални влијанија.

Coat: Blagoj Micevski

Photography: Simone Kalica